עמיתים קרנות פנסיה

כל אדם שמגיע לגיל פרישה יודע שאלמלא אותה קופת חיסכון לטווח ארוך, בה צובר העובד סכום כסף קיומו היה נופל לא פעם לנטל על סביבתו. באמצעות אותה קופה ניתן לקבל בזמן המתאים קצבה חודשים ולעיתים אף לפדות ממנו חלק באופן חד פעמי. אותה קופה מורכבת מרכיבים שונים ובהם ביטוח לאובדן כושר עבודה, נכות ושאירים. בפני העובד עומדים מסלולים שונים, בחברות שונות ובבנקים שונים, באפשרויות שילוב ייחודיות ויצירתיות פחות או יותר בהתאם לצורך לעמוד בתחרות מול האחרים ומתוך רצון להתאים תכנית אישית למספר תרחישים מגוון עד כמה שאפשר, למצבו האישי, כלכלי, בריאותי ואפילו מוכנות ההסתכנות של העובד, תוך השקעה פיננסית שתניב את התשואה הטובה ביותר, לאורך זמן. עמיתים קרנות פנסיה הוא הגוף הגדול ביותר המתנהל כיום בארץ ואחראי על שמונה קרנות הוותיקות שבהסדר (אותו הסדר שעצר את קריסת הקופות שהצליחו בקושי רב לעמוד בהתחייבויות שלהן כלפי המבוטחים) – מבטחים, קרן הגמלאות המרכזית, מקפת, עובדי הדסה, פועלי בניין, פועלים חקלאיים, קרן הגמלאות של חברי אגד וקרן נתיב.

מסגרת ניהול חזקה

עמיתים קרנות פנסיה היא מסגרת ניהול חזקה ויציבה אשר מטפלת בלמעלה מ- 213,000 גמלאים, 10,000 מעסיקים וכ- 145,000 מבוטחים, תחת ניהולו של יואב בן אור. היקף הנכסים המנוהלים על ידי עמיתים קרנות פנסיה מגיעים ל- 160 מיליארד ש"ח, בארץ ובחו"ל. בשנת 2003 החל יישום ההסדר שנקבע בחוק התכנית להבראת הכלכלה בארץ במטרה להביא את הקרנות לאיזון על מנת שיוכלו לעמוד בהתחייבות שלהן מול המבוטחים במימוש זכויותיהם. הקושי העיקרי בניהול הקופות עד אז היה בחוסר האיזון בין ההבטחות ליכולת הכלכלית לעמוד בהן, שרוקנה את הקופה במהירות. הממשלה התחייבה בחוק על הזרמת סיוע בהיקף של 78 מיליארד ש"ח בפריסה על מספר שנים ובנוסף ננקטו מספר צעדים מעשיים לתיקון המצב – הונהג תקנון שביטל זכויות יתר של קבוצות מבוטחים באותה הקופה תוך יצירת שוויון באמצעות תקנון אחיד, החלו לגבות דמי ניהול, העלו את גיל הפרישה(67 לגברים, 64 לנשים) , פתחו אפשרויות השקעה מגוונות בארץ ובחו"ל ועוד.

הפרדה בין חדש לישן

צעד נוסף לשיפור המאזן היה בהפרדה בין הקופות הוותיקות וסגירתן בפני מבוטחים חדשים. הצעד הבא היה הלאמתן על ידי הממשלה לשם יצירת רשת בטחון שתמנע מצב שבו גמלאים מוצאים עצמם מול שוקת שבורה. עלתה גם ההשתתפות העצמית של המבוטחים, כדי לתמוך במאזן, תוך הבנה שיש בכך פגיע בזכויות הקודמות אך מאחר וזכויות אלה לא היו מעשיות ההסדר השיג תוצאות חיוביות מתוך חשיבה רוחבית ודאגה לציבור רב ככל הניתן, לטווח הרחוק. למרות היותן מאוגדות תחת קורת גג אחת כל קופה ממשיכה לפרסם מאזן בנפרד, כדי למנוע אפשרות לסבסוד. חמש קופות נמכרו לחברות ביטוח למימון הקופות הוותיקות. מנוף ביטוח, מבטחים החדשה, מקפת החדשה, מיטבית, אחדות הן הקופות שנמכרו. משרד האוצר החל בצעדים לבלימת מסלול הפנסיה התקציבית תוך כדי הפניית עובדי מדינה חדשים לפנסיה צוברת.